Alfred Klausal

Działacz niepodległościowy,
bohater wojny polsko-ukraińskiej,
wojny polsko-bolszewickiej
oraz III Powstania Śląskiego,
oficer Wojska Polskiego,
wybitny współorganizator
i członek ZWZ-AK.


Alfred Klausal podczas wojny polsko-bolszewickiej (zbiory CAW).

Powered by Quick.Cms